Цени профилактични пакети

Н А И М Е Н О В А Н И Е

Ц Е Н А

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПАКЕТИ

 

  1.  

Пакет „Пълно изследване на кръв и урина“  /разширен/

/ПКК, СУЕ, Левкограма, Урея, Креатинин, Пикочна к-на, Общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол,Триглицериди, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, Общ белтък, Общ билирибин, Калций, Фосфор, Калий, Натрий, Хлор, Урина + БЕЗПЛАТНА КРЪВНА ЗАХАР ./

49.00лв.

2.

Пакет  „Пълно изследване на кръв и урина“  /съкратен/

/ ПКК, Креатинин, Пикочна к-на, Общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол,Триглицериди, АЛАТ, АСАТ, Общ белтък, Калций, Урина + БЕЗПЛАТНА КРЪВНА ЗАХАР ./

35.00лв.

3.

Пакет  „Щитовидна жлеза“

/ TSH ,FT4, AntiTg /ТАТ/ и AntiTpo /МАТ/+ БЕЗПЛАТНА КРЪВНА ЗАХАР./

59.00лв.

4.

Пакет „Мастна обмяна“

/ Общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол,Триглицериди + БЕЗПЛАТНА КРЪВНА ЗАХАР. /

15.00лв.

5.

Пакет „Бъбречна функция“

/ ПКК,Креатинин, Пикочна к-на, Урея, Урина, Общ белтък, Албумин + БЕЗПЛАТНА КРЪВНА ЗАХАР. /

18.00лв.

6.

Пакет „Сърдечна функция“

/ ПКК, Креатинин, Пикочна к-на, Общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол,Триглицериди, АСАТ, ЛДХ, КК, КК-МВ, Калций, Натрий, Хлор + БЕЗПЛАТНА КРЪВНА ЗАХАР. /

36.00лв.

7.

Пакет „Чернодробна функция“

/ ПКК, Алкална фосфатаза,АЛАТ, АСАТ, ГГТ,Общ белтък, Общ билирубин + БЕЗПЛАТНА КРЪВНА ЗАХАР. /

20.00лв.

8.

Пакет „Туморни маркери за мъже“

/ СЕА /общ туморен маркер/ , СА 19-9 /стомашно -чревен тракт /, TotalPSA /простата/, FreePSA /простата/./

72.00лв.

9.

Пакет „Туморни маркери за жени“

/ СЕА /общ туморен маркер/ , СА 19-9 /стомашно -чревен тракт /, СА 125 /яйчници/, СА 15-3 /млечна жлеза/. /

72.00лв.

© 2024 • Медико-дентален Център Омега Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.