Цени рентген

Н А И М Е Н О В А Н И Е

Ц Е Н А

1.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ В СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКЦИИ

30.00 лв.

2.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

30.00 лв.

3.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ

30.00 лв.

4.

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕПА

30.00 лв.

5.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КРАЙНИЦИ

30.00 лв.

6.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ

30.00 лв.

7.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА

30.00 лв.

8.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА

30.00 лв.

9.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

30.00 лв.

10.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ

30.00 лв.

11.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА

30.00 лв.

12.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА

30.00 лв.

13.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА

30.00 лв.

14.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ

30.00 лв.

15.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА

30.00 лв.

16.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА

30.00 лв.

17.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СКАПУЛА

30.00 лв.

18.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА

30.00 лв.

19.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ХУМЕРУС

30.00 лв.

20.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА

30.00 лв.

21.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ

30.00 лв.

22

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА

30.00 лв.

23

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП

40.00 лв.

24

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ

40.00 лв.

25

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ

40.00 лв.

26

ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

40.00 лв.

27

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ

40.00 лв.

28

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ

40.00 лв.

© 2024 • Медико-дентален Център Омега Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.