Декларация за личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата политика за поверителност се прилага при обработката на лични данни на клиенти на платформата на www.mc-omega.com е интернет страница, собственост на търговско дружество с фирма Медико-денталан център "Омега" ЕООД вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 203391606, със седалище и адрес: гр. Видин 3700 ул."Найчо Цанов" №12. Стопанисването и поддръжката на интернет страницата се осъществява по възлагане от „Уеб енд Ай Ти Сървисес“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 203952950, със седалище и адрес на управление в гр.София 1309, район Илинден, ул. Зайчар № 125, ап. 3, тел. +359 885 155 955, по възлагане от Собственика.
Собственикът на интернет страницата отговаря за обработването и съхранието на личните данни на своите потребители и клиенти.
В тази връзка, при обработката, съхранението и унищожаването на лични данни се придържаме към изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), както и към националното законодателство на Република България, когато изискванията му са по-строги.

Какви лични данни обработваме и защо.

Платформата обработва вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели:
1. Регистрация на профил
Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, когато регистрирате своя профил. Тези лични данни са необходими, за да бъде валидна, пълна, качествена и работеща Вашата регистрация. Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. В процеса на регистрация обработваме следните лични данни:
•    Имена
•    Адрес, електронен адрес и телефон за връзка
•    Предоставени от Вас допълнителни и/или медицински данни и информация (по избор)
•    Допълнителна информация и коментари във връзка с предоставените услуги.
•    История на използваните услуги (резултати от изследвания и други).

2. Обслужване на клиенти

Когато се обърнете към нас за предоставяне на определена услуга, ние събираме Ваши лични данни, в обем необходим за предоставяне на желаната услуга. В случай на нужда, или необходимост от извършване на проверка по Ваш сигнал за нередност, е необходимо да предоставите допълнителни и/или други данни с оглед успешна верификация на самоличността ви, което ще позволи да отговорим на въпросите Ви или да разгледаме жалбата Ви в разумен срок. Правното основание за това обработване на лични данни е, че е необходимо за изпълнението на договор, както е дефинирано в GDPR.

Обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиенти:
•    Имена
•    Адрес, електронен адрес и телефон за връзка
•    Данни за желана услуга
•    Данни в случай на подаване на жалба (конкретни възражения във връзка с предоставената услуга)
•    Данни във връзка с Вашия проблем
•    Допълнителна информация и коментари

3. Маркетингови съобщения
Платформата и/или организацията не обработва Вашите лични данни с маркетингови цели, без изрично и ясно Потребителят да е заявил желанието си затова.

4. „Бисквитки“
Организацията обработва Вашите лични данни, които ни предоставяте индиректно. www.mc-omega.com използва “бисквитки” за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните "бисквитки" са необходими за по-бързото използване на интернет страницата. Бисквитките събират следните лични данни:
•    Данни за местоположение
•    IP адрес или идентификатори на приложения
•    Интернет браузър и тип устройство
•    Език на уебсайта
Събраните от аналитичните и маркетинговите "бисквитки" данни не са свързани с останалата информация, която се предоставя по време на престоя Ви в платформата. Чрез тези данни не е възможно да бъдете индивидуализирани и/или да бъдете обект на злоупотреба от платформата и/или трети лица.

5. Предотвратяване на измами
Ние обработваме някои от горепосочените лични данни и за предотвратяване на измами и други форми на злоупотреба. Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на Организацията (предотвратяване на измами), както е определено в GDPR.

Възраст.

Нашият уебсайт не е предназначен за лица на възраст под 16 години и нямаме намерение да събираме лични данни на посетители на интернет страницата, които са под 16-годишна възраст. С оглед на факта, че не е възможно да проверим действителната възраст на посетителите, съветваме родителите да наблюдават действията на децата си в интернет мрежата, за да предотвратят предоставянето на личните им данни без съгласието на родителите.

Ако считате, че сме събрали лични данни на малолетен и/или непълнолетен без необходимото съгласие, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт за да извършим незабавна проверка и изтриване на тези данни.
Автоматизирано вземане на решения и профилиране.

В изпълнение на договора с Вас и с цел подобряване на нашата платформа, Организацията използва автоматизирано вземане на решения и профилиране. Организацията използва автоматизирано вземане на решения и във връзка със спазване на нашите правни задължения по отношение предотвратяването на прането на пари, финансирането на тероризма и други престъпления.

Ако установите, че автоматичното вземане на решения и/или профилиране има отрицателни последствия за вас и не сте съгласни с него, можете да се свържете с нас чрез формата за контакти в Платформата. След това ще преминем към преоценка на ситуацията.
В допълнение към горното, в случай, че откриете празноти и/или некоректна функционалност на интернет сайта, бихме се радвали да получим от Вас информация, за да можем да подобрим предоставяните от нас услуги.

Колко дълго съхраняваме личните данни.

Организацията няма да съхранява личните ви данни за по-дълъг период от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани данните. Ние ще съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време само в случай, че сме длъжни по закон да го направим. Организацията изтрива повечето от вашите лични данни в срок до 2 години след предоставяне на услуга.

Използваме този двугодишен срок за административни цели и за да можем да отговорим на Вашите евентуални въпроси и оплаквания относно дейността ни. Съхраняваме личните данни, които използваме за целите на отчитането, анализирането и предотвратяването на злоупотреби до 20 години след приключване на общата ни работа.

Споделяне с други организации.

За целите на доставка и/или други услуги, необходими за ползването на предоставяната от организацията услуга е възможно предоставянето на лични данни (име/адрес/телефон) към трети лица.
Ако имате въпроси относно начина, по който се обработват вашите лични данни, можете да изпратите запитване чрез формата за контакт в Платформата.
В други случай организацията не споделя вашите лични данни с трети лица без Вашето изрично съгласие.

Споделяне с други.

Организацията няма да продава Вашите лични данни на трети лица и ще ги разкриваме на трети лица само в случай, че това е необходимо за изпълнение на договора ни с вас, или за спазване на законови задължения.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните страни:
•    Партньори по изпълнението.
•    Органи на държавно управление, в лицето на МВР, Министерство на здравеопазването, СРЗИ и подчинените им.

Когато възлагаме на трети страни да обработват вашите лични данни от наше име, ние ще сключим договор за обработка на данни, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на вашите лични данни. Организацията ще продължи да носи крайната отговорност за такива дейности по обработка.

Интернет страници на трети страни.

Нашата платформа може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни. Когато посещавате такива, имайте предвид, че всеки от тях има своя собствена декларация за поверителност. Въпреки че организацията ни подхожда много внимателно при избора на интернет страници, към които да публикуваме връзки, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват вашите лични данни.

Достъп до лични данни, коригиране и изтриване.

Имате право на достъп до всички лични данни, които събираме за Вас, както и правото да поискате да ги коригираме или изтрием. Ако смятате, че обработваме вашите лични данни без валидно правно основание, или че обработваме лични данни, които не са от значение за процеса ни на работа, моля свържете се с нас чрез формата на контакти в Платформата.

Ние от своя страна ще отговорим на Вашето искане възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от четири седмици след получаване на Вашата заявка.

Препоръки, въпроси и оплаквания.

В случай, че имате други въпроси или оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, ние ще се радваме да разговаряме с Вас.
Всяка препоръка или предложение във връзка с това как да подобрим нашата политика за поверителност или начините, по които събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни ще приемем с радост.

Сигурност.

Организацията ни се отнася много сериозно към защитата на личните данни и в тази връзка предприемаме подходящи мерки за защита на вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неупълномощени промени.
Ако смятате, че вашите лични данни не са адекватно защитени или има индикации за неправилна употреба, моля свържете се с нас чрез формата на контакти в интернет страницата.

Орган за защита на данните в Република България.

Освен възможността да подадете сигнал до нас, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни. За тази цел се свържете директно с надзорния орган – Комисия за защита на личните данни на интернет адрес www.cpdp.bg или на адрес в град София 1592, бул. Професор Цветан Лазаров №2 – за КЗЛД.

© 2024 • Медико-дентален Център Омега Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.