Цени Психологично консултиране

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ЦЕНА / ВРЕМЕТРАЕНЕ

1.

Индивидуална консултация

45.00лв. / 55 мин.

2.

Детско-юношеска консултация

45.00лв. / 55 мин.

3.

Родителско консултиране

45.00лв. / 55 мин.

4.

Семейно консултиране

65.00лв. / 90 мин.

5.

Консултиране на двойки

65.00лв. / 90 мин.

6.

Супервизия / индивидуално и групово

40.00лв. / 60 мин.

7.

Психологична характеристика за ТЕЛК

50.00лв. / еднократно

© 2024 • Медико-дентален Център Омега Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.