Продължете към съдържанието

За да проверите лабоаторните си резултати кликнете на бутона

Лаборатория „Омега” е оборудвана с автоматизирани системи и апарати от последен клас за съвременна и точна диагностика.
Провежданият ежедневен вътрешен контрол на лабораторните системи гарантира точността на получаваните резултати.
Персоналът на лаборатория „Омега” спазва стриктно правилата за конфиденциалност на вашите лични данни и резултати.
– Хематологични изследвания
– Биохимични изследвания
– Пълно изследване на урина
– Хормони
– Изследване на гликиран хемоглобин
– Микроалбуминурия
– Протромбиново време
– INR
– APTT
– Йонизиран калции
– Кръвно-захарни профили
– Йонограма
– Окултни кръвоизливи
– Магнезий, фосфор

Работно време на лабораторията от 07:30 до 16:30ч.

д-р Соня Иванова

д-р Соня Иванова специалист „Клинична лаборатория“ с 10 години стаж по специалността.