Продължете към съдържанието

В звеното по Физиотерапия и рехабилитация на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОМЕГА се предлагат всички методи за физикално лечение, които повлияват болката, причинена от различни заболявания. Физикалната рехабилитационна медицина играе важна роля при възстановяване на широка гама от наранявания и заболявания, като подобрява, поддържа или възстановява напълно физическата сила и мобилност.Тя ускорява лечебния процес, намалява болките и сковаността и помага на мускулите и ставите да работят с пълния си капацитет.
На болните се назначава индивидуална лечебна програма, базирана на клинични, лабораторни, рентгенови и ехографски данни.

Екип

Антоан......... кинезитерапевт
д-р Маринела Кожухарова
Чавдар ............