Продължете към съдържанието

Д-р Валентин Кръстев

Очният кабинет разполага със съвременна апаратура за диагностика и
лечение на очни болести.
В кабинетът се осъществяват следните дейности:
– консултативни прегледи,
– тонометрия /измерване на очното налягане/,
– отстраняване на чуждо тяло.

Ново изследване – „Компютърната периметрия“.

Компютърната автоматична периметрия  се извършва на апарат периметър, който представлява полусфера.

Компютърната периметрия е метод, чрез който се определя светлочувствителността във всяка част на ретината, определят се  границите  и се добива най-точна представа за зрителното поле на пациента.

Зрителното поле представлява пространството, което окото възприема при фиксиран поглед напред в определена точка.

Това изследване е необходим и основен метод за потвърждаване или отхвърляне диагнозата на редица заболявания на зрително-проводните пътища, както и за проследяване на ефекта от лечението и наличието или липсата на прогресия.

Периметрията може да бъде от изключително важно значение не само за зрението, а понякога и за живота.

Периметрията се прилага при диагностика и проследяване на редица заболявания:

Глаукома /златният стандарт в диагностиката и проследяването на заболяването/

Заболявания на зрителния нерв и мозъка /неврити, атрофии на зрителния нерв, инсулти и т.н./

Тумори /най-често вътремозъчни тумори/ Дистрофични увреждания на ретината, периферни ретинни дегенерации и т.н.